Σύμμεικτη δόμηση – Σύμμεικτα μεταλλικά κτίρια

Η σύμμεικτη δόμηση αφορά στη χρήση χάλυβα στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτιρίου σε συνδυασμό με ωπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση, ενώ για τις πλάκες, συνήθως, χρησιμοποιείται ωπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με χαλύβδινα αυλακωτά φύλλα. Σε αρκετές περιπτώσεις προσθήκης ορόφων σε υφιστάμενο κτίριο συμβατικής κατασκευής, προτιμάται η μεταλλική δομή για λόγους μικρότερης όχλησης και μεγαλύτερης ταχύτητας, οπότε και απαιτείται ειδική μελέτη εφαρμογής.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι σύμμεικτες κατασκευές πλέον και στη χώρα μας κερδίζουν έδαφος έναντι των συμβατικών κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κυριότερος εκ των οποίων είναι η πολύ καλή αντισεισμική συμπεριφορά, λόγω της ελαστικότητας της μεταλλικής δομής και του ασυγκρίτως μικρότερου ιδίου βάρους.

Εκτός από την αντισεισμική τους συμπεριφορά, τα σύμμεικτα κτίρια, λόγω του μεταλλικού φέροντος οργανισμού, έχουν και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα (σκελετού):

  • Παρέχουν τη δυνατότητα απόλυτης ακρίβειας διαστάσεων και καλής γεωμετρίας, με “επιπεδότητες”, “κατακορυφότητες” και “ζυγίσματα”, που δεν μπορούν να επιτευχθούν με τη συμβατική δόμηση.
  • Δίνουν ευρύτερα πεδία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγάλα ανοίγματα και συνδυασμό χρήσης σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών δομικών υλικών σε διάφορες φόρμες. Υπάρχουν έξυπνες τεχνικές απόκρυψης του χαλύβδινου φέροντος οργανισμού - σε αρκετές όμως περιπτώσεις για λόγους design, αφήνουμε να είναι ορατός ολόκληρος ο φέρων χαλύβδινος οργανισμός ή τμήματα αυτού.
  • Συνεργάζονται καλύτερα με τα διάφορα θερμομονωτικά υλικά και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θερμομονώνονται καλύτερα.
  • Λόγω των μικρών φορτίων τους τα μεταλλικά στοιχεία ενδείκνυνται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων.
  • Έχουν κατά περιπου 50% μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης.
  • Χαμηλότερο και κυρίως ελεγχόμενο κόστος, λόγω βιομηχανικής τυποποίησης και περιορισμού του εργατικού κόστους.
  • Ενδείκνυνται για προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια επειδή τα δομικά στοιχεία έρχονται έτοιμα προς τοποθέτηση, οπότε εξοικονομείται χρόνος και δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση στη χρήση του κτιρίου.
  • Αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με δεδομένο ότι ο χάλυβας ανακυκλώνεται, με την προϋπόθεση ότι η μελέτη και η επίβλεψη ακολουθούν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και επιλέγουν πιστοποιημένα, από περιβαλλοντικής πλευράς, υλικά για την ολοκλήρωση της δόμησης.