Ειδικά έργα – μελέτες εφαρμογής

Η Domecon engineering and consulting ειδικεύεται στην επίλυση σύνθετων έργων τα οποία περιλαμβάνουν συνήθως μελέτες για ειδικές κατασκευές οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες και design κτιρίων. Ο σχεδιασμός των ειδικών αυτών κατασκευών εμπεριέχει τη στατική ή και δυναμική συναρμογή εντελώς διαφορετικών υλικών, όπως για παράδειγμα, σκυρόδεμα, χάλυβα, αλουμίνιο, ύαλο, ξύλο, φυσικούς λίθους, συνθετικά υλικά κλπ., σε συνδυασμό με συγκεκριμένες απαιτήσεις, αντοχών, υδατοστεγάνωσης, αεροστεγάνωσης, ηχομείωσης, αερισμού, φωτισμού κλπ. Χρησιμοποιούμε ειδικά λογισμικά, τους Ευρωκώδικες, τη φαντασία μας (out of the box thinking) και τις καλές πρακτικές από τη σχετική ειδική βιβλιογραφία για εξεύρεση βέλτιστων λύσεων.

Αυτού του είδους οι μελέτες απαιτούν γνώσεις, εμπειρία και σχολαστική επίβλεψη κατά την υλοποίηση με έμφαση στα σχέδια εφαρμογής προς τους υπεργολάβους και τους διάφορους τεχνίτες.

Σκάλα από χάλυβα και υαλοπίνακες ειδικών προδιαγραφών για χρήση από το κοινό – Δημαρχείο Σάμου
Δάπεδο από χάλυβα και υαλοπίνακες ειδικών προδιαγραφών για χρήση από το κοινό – Δημαρχείο Σάμου
Ειδικές μελέτες και επιβλέψεις αντιστηρίξεων
Μελέτες και σχέδια σύμμεικτων κατασκευών

Οι σύμμικτες κατασκευές τώρα και στην Ελλάδα, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, γιατί συνδυάζουν ταχύτητα κατασκευής, ευελιξία στο design, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη συμπεριφορά στους σεισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να κατασκευάσει τόσο νέα κτίρια (οικίες, επαγγελματικά, βιομηχανικά) όσο και να κάνει παρεμβάσεις σε υφιστάμενα (προσθήκες ορόφων, επεκτάσεις κλπ).

Η διαφορά από τις κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα είναι ότι απαιτούνται ειδικές μελέτες εφαρμογής και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.