Προσβασιμότητα

Αποτελεί μεγάλη κατάκτηση το ότι η προσβασιμότητα είναι μια από τις 7 βασικές αρχές επί των οποίων έχει συνταχθεί ο Κανονισμός Δομικών Προιόντων – CPR 305/2011.

Ο Κανονισμός Δομικών Προïόντων, είναι υποχρεωτικός για όλες της χώρες της Ε.Ε, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι νέες κατασκευές αλλά και οποιαδήποτε περέμβαση σε υφιστάμενη κατασκευή πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες σχετικές απαιτήσεις.

Πέραν του ανωτέρω Κανονισμού υπάρχει μια σειρά από Ευρωπαικες Οδηγίες και πλούσια Εθνική Νομοθεσία για την προσβασιμότητα (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).

Οι Αρχιτέκτονες και οι Μηχανικοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις ανωτέρω απαιτήσεις διότι εκτός της σοβαρότητας αυτού καθ’ εαυτού του θέματος είναι δυνατόν να προκύψουν προβλήματα αδειοδότησης και χρήσης χώρων ή και κτιρίων ακόμη.

Η Domecon έχει την εμπειρία των μελετών, του σχεδιασμού και της εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα σε σημαντικό αριθμό έργων. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα πριν την εκπόνηση των τελικών μελετών και σχεδίων εφαρμογής.