Ενεργειακές Προσόψεις

Με τον όρο ενεργειακές προσόψεις εννοούμε τις προσόψεις εκείνες με τις οποίες επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία προκύπτει μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες, σχεδιασμό και επίβλεψη σωστής εφαρμογής. Οι προσόψεις είναι μέρος του “Κτιριακού κελύφους” και μπορούν να είναι δομημένα τμήματα διαφανή ή αδιαφανή.

Διαφανή Στοιχεία

Διαφανή στοιχεία είναι τα υαλοπετάσματα, τα υαλοστάσια, τα παράθυρα, οι θύρες, όπως επίσης και τα προστατευτικά-αντιηλιακά κλείστρα επ’ αυτών (ρολλά, πατζούρια) και τα διαφόρων τύπων σκιάδια, για τη ρύθμιση της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας.

Στα αδιαφανή στοιχεία περιλαμβάνονται οι επενδύσεις της τοιχοποιίας με διαφόρων ειδών προïόντα, όπως φυσικοί λίθοι (μάρμαρα-ορθομαρμαρώσεις), τεχνητοί λίθοι, πλάκες, μεταλλικές επενδύσεις (πάνελς αλουμινίου ή χάλυβα με πλήρωση από μονωτικά υλικά κλπ), ξύλο, επενδύσεις από συνθετικά υλικά κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και οι αεριζόμενες προσόψεις για τα οποία έχει γίνει αρκετή έρευνα και έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός λύσεων.

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Τα Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (External Thermal Insulation Composite Systems–ETICS), γνωστά στην αγορά και ως «Θερμοπροσόψεις». Πρόκειται για ένα συνδυασμό μονωτικού υλικού (διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα), κόλλας συγκόλλησης επί της τοιχοποιίας, εξαρτημάτων στερέωσης και επιχρίσματος ή επιχρισμάτων. Εφαρμόζονται επί νέας τοιχοποιίας ή επί υφιστάμενης.

Συστήματα Επενδύσεων τοιχοποιίας

Τα συστήματα Επενδύσεων τοιχοποιίας αποτελούνται από σύστημα δευτερεύοντος φέροντος οργανισμού από αλουμίνιο ή χάλυβα σπανίως από ξύλο (βλ. σχήμα παρακάτω δεξιά, 1,2,3), σε μικρή απόσταση από τον κύριο φέροντα οργανισμό (2 έως 10 περ. εκατοστά, βλ. 7), πάνω στον οποίο εφαρμόζονται διάφορα υλικά (5,6), όπως σύνθετα φύλλα αλουμινίου (τύπου ETALBOND), χαλύβδινα πάνελς, τύπου σάντουιτς με μονωτικό ενδιάμεσο υλικό (4), γυαλί, συνθετικά υλικά (π.χ βακελίτης), κεραμικές πλάκες, πλάκες μαρμάρου ή άλλου τύπου φυσικοί λίθοι, πλάκες ινοπλισμένου σκυροδέματος κλπ.

Συστήματα Αεριζόμενων Προσόψεων

Συστήματα Αεριζόμενων Προσόψεων (Ventilated Façade Systems–VFS). Αποτελούν υποπερίπτωση της προηγούμενης κατηγορίας επενδύσεων τοιχοποιίας, με τη διαφορά ότι η απόσταση της επιφάνειας της επένδυσης από την τοιχοποιία είναι τέτοια ώστε να δημιουργείται αναρρόφηση αέρα. Το αργό ανοδικό ρεύμα αέρα (φαινόμενο καμινάδας-chimney effect) συμβάλλει στην αποτροπή συμπύκνωσης υδρατμών, στη διατήρηση μικρών θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, στο δροσισμό και στην εν γένει προστασία του κτιρίου από διαβρώσεις και θερμικά πλήγματα.

Ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση Αεριζόμενης Πρόσοψης αποτελεί το υαλοπέτασμα διπλού κελύφους (Double Skin Façade)

Αεριζόμενες οροφές

Αεριζόμενες οροφές, οροφές με σύστημα εξατμιστικής ψύξης, οροφές με ενσωμάτωση ΑΠΕ (θερμικά ηλιακά συστήματα, Φωτοβολταϊκά συστήματα).

Υπάρχει ένα πολύ σαφές και σύνθετο τεχνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσόψεις και όλα εν γένει τα δομικά προïόντα, ο Κανονισμός Δομικών προïόντων 305/2011, (Construction Products Regulation – CPR) βάσει του οποίου προβλέπονται συγκεκριμένες δοκιμές, πιστοποιήσεις, σημάνσεις (πχ CE) αναφορικά με τις επιδόσεις τους, ώστε να υπάρχει για όλα ταυτότητα, διαφάνεια και κοινή γλώσσα επικοινωνίας, για να είναι σε θέση οι Ευρωπαίοι πολίτες να τα επιλέγουν αναλόγως της χρήσης για την οποίαν αυτά προορίζονται.

Οι Μηχανικοί της Domecon, έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα του κτιρίου (τοποθεσία, θέση, προσανατολισμός, μετεωρολογικά και ηλιακά δεδομένα), όπως επίσης τις δικές σας επιθυμίες και να σας παρουσιάσουν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, στο οικονομικό πλαίσιο που εσείς θα έχετε καθορίσει.