Θεωρία, πράξη, πρότυπα

“Η στερνή, η πιο ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη” (Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική).

Η πείρα έχει δείξει πως λάθη δεν κάνει μόνον όποιος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Από τη σύλληψη, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πιστοποίηση ενός έργου, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν κάποια λάθη. Το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχουν μηχανισμοί πρόληψης (για την ελαχιστοποίηση) και άμεσης θεραπείας (για την αποκατάσταση της ομαλότητας) ώστε να αποφευχθούν μη επανορθώσιμες βλάβες.

Τέτοιοι μηχανισμοί υπάρχουν και προεξάρχουσα θέση σ’ αυτούς καταλαμβάνουν τα λεγόμενα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, όπως το ISO 9001, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός Τεχνικών Προτύπων, Εθνικών και Ευρωπαïκών Οδηγιών, Κανονισμών, που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι Μηχανικοί, κατά περίπτωση για τη μελέτη, την επίβλεψη, τον ποιοτικό έλεγχο έως και τη λειτουργική παραλαβή (commissioning) ενός έργου, μικρού ή μεγάλου, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Η Domecon consulting and engineering, στελεχωμένη με έμπειρους επιστήμονες με εξειδίκευση στον ποιοτικό έλεγχο, έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου, ελέγχους συμμόρφωσης με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαïκή νομοθεσία και επίβλεψης πλήθους έργων, ενώ ή ίιδια είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το πρότυπο, από το αρχικό στάδιο καταγραφής των αναγκών του πελάτη έως και την παράδοση παραλαβή του έργου.